ГАЙДО ООД, като собственик на онлайн магазина gaido.bg наречен Продавач, доставя всеки поръчан продукт, за който е изрично избран от Купувача да бъде доставен, чрез използване на трето лице – куриер или логистична фирма по своя преценка.

Цената на доставката зависи от местоположението за доставка посочено от купувача.

Цената на доставката се поема изцяло от купувача.

Продавачът предава стоките на куриурската фирма в срок от 2 работни дни от датата на поръчка.

В случай че Продавачът или Куриерът не е определил срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща извършване на поръчката чрез сайта gaido.bg

В случай че Продавачът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните продукти, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми в срок до 30 календарни дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора.