КРЕАТИКА ООД, като собственик на онлайн магазина gaido.bg наречен Продавач, доставя всеки поръчан продукт, за които е изрично избран от Купувача да бъде доставен, чрез използване на трето лице – куриер или логистична фирма по своя преценка.

Цената на доставката зависи от местоположението за доставка посочено от купувача.

Цената на доставката се поема изцяло от купувача.

Продавачът си запазва правото да определя по-дълъг срок за доставка от посочения на страницата на всеки продукт, за което уведомява Клиента.

В случай че Продавачът не е определил срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща извършване на поръчката чрез сайта gaido.bg

В случай че Продавачът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните продукти, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми в срок до 30 календарни дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора.