Избери 1 от включените в пакета преживявания

Разгледай и избери от включените преживявания в пакета.