„ГАЙДО“ ООД е търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 207204089 спрямо законодателството на Република България и с удостоверение за регистраия № РК-01-8352 за извършване на Туристическа Агентска дейнност.