Трябва да имате профил на "Партньор", за да направите проверка по даден ваучер код.